Zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020 roku

1). Nowy JPK_VAT

Podatnicy będą mieli obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży i zakupów VAT
w nowej formie. Pierwszy raz za miesiąc marzec 2020 lub I kwartał 2020, złożą oni nowy JPK_VAT,
który będzie zawierał również dane z obecnych deklaracji. A także dodatkowe dane, które pomogą
w analizowaniu poprawności rozliczeń. Będzie on składany tylko w wersji elektronicznej niezmiennie
do 25-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

2). Nowa matryca VAT

Zmianie podlegać będzie przede wszystkim sposób klasyfikacji towarów i usług
oraz dla niektórych zmiana samych stawek podatku od towarów i usług.
Celem nowej matrycy jest likwidacja bezsensu polegającego , na tym iż podobne produkty są opodatkowane
różnymi stawkami. Tym samym w niektórych przypadkach stawki zostaną zmienione.