E-faktury – Projekt do ust. o VAT- od 1 października 2021

Projekt zakłada w pierwszej fazie dobrowolność korzystania z e-faktury. Dopuszczone ma zostać
dokumentowanie e-faktur obok papierowych, które już istnieją w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.
Po dwóch latach korzystanie z e-faktur ustrukturyzowanych będzie obligatoryjne.
E-faktury mają być zgodne z jednym wzorcem. Mają zapewnić ułatwienie w rozliczaniu i księgowaniu faktur
w systemach księgowych. Baza Ministerstwa Finansów ma zapewnić, że kontrahent zawsze otrzyma fakturę
i nigdy taka faktura nie zaginie oraz nie będzie potrzeby wydawania duplikatów.

Faktura ustrukturyzowana ma być uznana za rodzaj faktury elektronicznej, dlatego też takie faktury
będą rozliczane na zasadach ogólnych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanym tym samym
projektem ustaw.

Na chwilę obecną trwają konsultacje, które potrwają do 23 lutego 2021r. Można przesyłać własne opinie na adres:
sekretariat.pt@mf.gov.pl