Nowe przepisy – lipiec 2021

1. KASY ONLINE dla świadczących usługi: – budowlane,– fryzjerskie,– prawnicze,– kosmetyczne i kosmetologiczne,– związane z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści,– w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej. 2. Pakiet E-commerce Ma on na celu poprawienie konkurencyjności unijnych i polskich przedsiębiorców do tych spoza UE.Zmiany w zakresie...