Kilka wybranych zmian w 2022 roku – „Polski Ład”

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, Zwiększenie progu podatkowego z 85 528zł do 120 000 zł od tej kwoty należy zapłacić podatekdochodowy w wysokości 32%, Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących zawody medycznedo 14%, a także niektórych przychodów związanych z obszarem IT do 12%, Składka zdrowotna:– skala...

Nowe przepisy – lipiec 2021

1. KASY ONLINE dla świadczących usługi: – budowlane,– fryzjerskie,– prawnicze,– kosmetyczne i kosmetologiczne,– związane z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści,– w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej. 2. Pakiet E-commerce Ma on na celu poprawienie konkurencyjności unijnych i polskich przedsiębiorców do tych spoza UE.Zmiany w zakresie...

E-faktury – Projekt do ust. o VAT- od 1 października 2021

Projekt zakłada w pierwszej fazie dobrowolność korzystania z e-faktury. Dopuszczone ma zostaćdokumentowanie e-faktur obok papierowych, które już istnieją w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.Po dwóch latach korzystanie z e-faktur ustrukturyzowanych będzie obligatoryjne.E-faktury mają być zgodne z jednym wzorcem. Mają zapewnić ułatwienie w rozliczaniu i księgowaniu fakturw systemach księgowych. Baza Ministerstwa Finansów...

Zmiany od 2021 roku

1). Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowymWprowadzane zmiany na zasadzie dobrowolności uprawnią Podatnika do wyboru sposobu przeliczenia kursuwalut jak przy przeliczeniu przychodu w podatku dochodowym (według średniego kursu NBP ogłoszonegona ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu). A za datę powstania przychodu(datę sprzedaży) uważa się dzień wystawienia faktury, uregulowania należności...

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 roku

1). Indywidualne rachunki podatnikówPodatnikom zostaną udostępnione indywidualne rachunki za pomocą,których będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatków m.in. VAT, PIT, CIT oraz należnościniepodatkowych. Zmiana oznacza, że każdy podatnik będzie miał przypisany jeden rachunek i na tenindywidualny rachunek będzie wpłacał swoje zobowiązania wobec fiskusa, i to bez względu jakiego podatkuwpłaty będą...

Zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020 roku

1). Nowy JPK_VAT Podatnicy będą mieli obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży i zakupów VATw nowej formie. Pierwszy raz za miesiąc marzec 2020 lub I kwartał 2020, złożą oni nowy JPK_VAT,który będzie zawierał również dane z obecnych deklaracji. A także dodatkowe dane, które pomogąw analizowaniu poprawności rozliczeń. Będzie on składany tylko w wersji...