Strona główna

Poznaj naszą firmę

O firmie

Biuro księgowe ASK świadczy swoje usługi zgodnie z ustawą o rachunkowości z najwyższą starannością i rzetelnością. Zapewnia profesjonalną obsługę i wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Oferujemy usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla małych i średnich firm oraz wsparcie nowo powstających podmiotów gospodarczych. Dopasowujemy się do potrzeb klientów do każdego podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i pasją.

Satysfakcja klienta jest dla nas ważna, dlatego gwarantujemy elastyczny czas pracy, skrupulatność i terminowość oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Systematycznie dokształcamy się i śledzimy zmiany w przepisach, by móc zapewnić klientom wysoką jakość i najlepszą obsługę księgową.

Zapraszamy do kontaktu, napisz lub zadzwoń.

Dowiedz się o nas więcej

Dlaczego my?

Doświadczenie

kilkanaście lat praktyki to gwarancja jakości

Bezpieczeństwo

posiadamy ubezpieczenie OC biura w PZU S.A.

Profesjonalizm

kadra wyspecjalizowanych pracowników w dziedzinie rachunkowości

Sprawdź najnowsze wpisy

Aktualności

Nowe przepisy - lipiec 2021
1. KASY ONLINE dla świadczących usługi: – budowlane, – fryzjerskie, – prawnicze, – kosmetyczne i kosmetologiczne, – związane z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i
Zmiany od 2021 roku
1). Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym Wprowadzane zmiany na zasadzie dobrowolności uprawnią Podatnika do wyboru sposobu przeliczenia kursu walut jak przy przeliczeniu przychodu w
Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 roku
1). Indywidualne rachunki podatników Podatnikom zostaną udostępnione indywidualne rachunki za pomocą, których będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatków m.in. VAT, PIT, CIT oraz należności

Poznaj naszą ofertę

Kompleksowa oferta

Księgowość
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo – księgową obejmującą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie przychodów ewidencjonowanych (ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładanym planem amortyzacji,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: VAT, PIT oraz jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • sporządzanie wydruków księgi i rejestrów,
 • kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym,
 • stały monitoring zmian przepisów prawa – wdrażanie wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa.

Dodatkowo świadczymy usługi takie jak:

 • rozliczanie delegacji,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym.

Kadry i płace
Biuro księgowe ASK oferuje szeroki zakres usług kadrowo-płacowych, m.in. :

 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w systemie komputerowym,
 • miesięczne naliczenie list płac,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą internetową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT 11, PIT-4R)
 • monitorowanie aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich,
 • przygotowywanie zmian warunków zatrudnienia,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • aktualizowanie danych w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentacja klienta przed zakładem ubezpieczeń społecznych.

Rozliczenie roczne PIT
Dokonujemy rozliczeń rocznych zeznań podatkowych, które zobowiązane są składać osoby fizyczne uzyskujące w danym roku podatkowym przychody.

Rozliczamy podatników składających PIT samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem za poprzedni rok, m.in.:

 • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
 • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
 • PIT-38 (dochody kapitałowe),
 • załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
 • PIT/B (działalność gospodarcza).

Zajmujemy się także sporządzaniem zgłoszeń zmiany danych (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT) oraz CEIDG-1 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą).

Pozostałe usługi
 • wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • usługi ksero i biurowe,
 • zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS,
 • opłaty środowiskowe.

Poznaj nasze ceny

Cennik usług

Z uwagi na fakt, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania, cena za usługi ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest przede wszystkim od takich czynników jak:

 • charakter prowadzonej działalności,
 • forma opodatkowania,
 • ilość zatrudnionych pracowników,
 • ilość dokumentów,
 • liczba i stopień skomplikowania operacji gospodarczych.

Skorzystaj z formularza

Zapytanie ofertowe

Rodzaj działalności

Forma rozliczeń

Płatnik VAT
taknie

Współpraca
StałaJednorazowaWyprowadzenie zaległościKontrolaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza