Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 roku

1). Indywidualne rachunki podatników
Podatnikom zostaną udostępnione indywidualne rachunki za pomocą,
których będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatków m.in. VAT, PIT, CIT oraz należności
niepodatkowych. Zmiana oznacza, że każdy podatnik będzie miał przypisany jeden rachunek i na ten
indywidualny rachunek będzie wpłacał swoje zobowiązania wobec fiskusa, i to bez względu jakiego podatku
wpłaty będą dotyczyć.

2). Faktury do paragonów
Przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zostaną zmienione. Wystawianie
faktury do paragonu będzie możliwe tylko, wtedy gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Sprzedawca
zgodnie z prawem nie wystawi faktury do paragonu,na którym nie będzie numeru NIP nabywcy,
jeżeli nie zastosuje się do nowych przepisów i wystawi fakturę do paragonu bez NIP, zostanie ukarany
dodatkowym zobowiązaniem wynoszącym 100% podatku VAT z wystawionej faktury.
Co oznacza podwójne odprowadzanie kwoty podatku VAT należnego.

3). Ulga na złe długi
będzie obowiązywać w obu podatkach dochodowych i będzie polegać na tym,
że wierzyciel będzie mógł zgodnie z prawem pomniejszyć swój przychód o zobowiązania płatnicze, których
dłużnik nie zapłacił w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, zapisanego w umowie, fakturze,
czy rachunku. Wierzyciel niezapłaconą przez dłużnika wierzytelność będzie mógł odliczyć od przychodu tylko,
wtedy gdy wcześniej do tego przychodu ją zaliczy.