E-faktury – Projekt do ust. o VAT- od 1 października 2021

Projekt zakłada w pierwszej fazie dobrowolność korzystania z e-faktury. Dopuszczone ma zostaćdokumentowanie e-faktur obok papierowych, które już istnieją w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.Po dwóch latach korzystanie z e-faktur ustrukturyzowanych będzie obligatoryjne.E-faktury mają być zgodne z jednym wzorcem. Mają zapewnić ułatwienie w rozliczaniu i księgowaniu fakturw systemach księgowych. Baza Ministerstwa Finansów...