Nowe przepisy – lipiec 2021

1. KASY ONLINE dla świadczących usługi:

– budowlane,
– fryzjerskie,
– prawnicze,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– związane z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści,
– w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej.

2. Pakiet E-commerce

Ma on na celu poprawienie konkurencyjności unijnych i polskich przedsiębiorców do tych spoza UE.
Zmiany w zakresie pakietu e-commerce:
– likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
– znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
– możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop,
– wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro
– nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

3.Nowa wersja VAT-R

Nowa wersja druku znajduje się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał formularz w wersji VAT-R(15).

4. Tax Free

1 lipca 2021 r. nastąpi rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorców do systemu zwrotu podatku TAX FREE  na platformie PUESC. Sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą zobowiązani do wystawiania w formie elektronicznej dokumentów TAX FREE zamiast dokumentów papierowych. A od stycznia 2022 roku dla konsumentów.

5. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej zamiast formy papierowej.

6. AKCYZA – nowe obowiązki                                                           

– obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA),

– akcyza od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu,

– deklaracja w formie elektronicznej dla przedsiębiorców.

7. Nowe zasady rozliczania podatku u źródła (tzw. WHT)

8. Procedura AML dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 roku.

Wszystkie biura rachunkowe/księgowe w Polsce będą musiały wdrożyć specjalne wewnętrzne procedury  przeciwdziałania praniu pieniędzy potrzebne w zidentyfikowaniu klienta.