Rozliczenie roczne PIT

Dokonujemy rozliczeń rocznych zeznań podatkowych, które zobowiązane są składać osoby fizyczne uzyskujące w danym roku podatkowym przychody.

Rozliczamy podatników składających PIT samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem za poprzedni rok, m.in.:

  • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
  • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
  • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
  • PIT-38 (dochody kapitałowe),
  • załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
  • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
  • PIT/B (działalność gospodarcza).

Zajmujemy się także sporządzaniem zgłoszeń zmiany danych (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT) oraz CEIDG-1 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą).