Księgowość

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo – księgową obejmującą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie przychodów ewidencjonowanych (ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładanym planem amortyzacji,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: VAT, PIT oraz jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • sporządzanie wydruków księgi i rejestrów,
 • kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym,
 • stały monitoring zmian przepisów prawa – wdrażanie wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa.

Dodatkowo świadczymy usługi takie jak:

 • rozliczanie delegacji,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym.