Kadry i płace

Biuro księgowe ASK oferuje szeroki zakres usług kadrowo-płacowych, m.in.:

 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w systemie komputerowym,
 • miesięczne naliczenie list płac,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą internetową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT 11, PIT-4R)
 • monitorowanie aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich,
 • przygotowywanie zmian warunków zatrudnienia,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • aktualizowanie danych w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentacja klienta przed zakładem ubezpieczeń społecznych.